Prevajanje in nemščine v slovenščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Glej: Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje III