Nemška kontrastivna slovnica 2

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Opis predmeta

Glej: Nemški jezik VI