Pravno prevajanje

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika:

Opis predmeta