Leksika in slovnica slovenskega jezika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Izvajalec

doc. dr. Robert Grošelj

Opis predmeta

Glej: Leksika in slovnica slovenskega jezika
Ucitelj

Robert Grošelj