Slovenski jezik in družba - seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: vaje

Izvajalec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Opis predmeta

Glej: Slovenski jezik in družba
Ucitelj

Vojko Gorjanc