Ameriška družba in kultura

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

izr. prof. dr. Neža Pisanski Peterlin

Opis predmeta

Glej: Ameriška družba, kultura in literatura

Ucitelj

Neža Pisanski Peterlin