Idiomatika in stilistika angleškega jezika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

red. prof. dr. David Limon

Opis predmeta

Glej: Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje
Ucitelj

David Limon