Idiomatika in stilistika angleškega jezika - seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalci

doc. dr. Darja Fišer
doc. dr. Silvana Orel Kos

Opis predmeta

Glej: Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje
Ucitelj

Darja Fišer

Ucitelj

Silvana Orel Kos