Medjezikovno posredovanje iz angleščine v slovenščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalci

lekt. mag. Urša Vogrinc Javoršek
doc. dr. Marija Zlatnar Moe

Opis predmeta

Glej: Slovensko-angleško medjezikovno posredovanje
Ucitelj

Urša Vogrinc Javoršek

Ucitelj

Marija Zlatnar Moe