Nemške jezikovne vaje 2

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalka

izr. prof. dr. Andrea Leskovec

Opis predmeta

Glej: Nemški jezik 2
Ucitelj

Andrea Leskovec