Idiomatika in stilistika nemškega jezika - seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 15
Oblika: seminar

Izvajalka

doc. dr. Helena Kuster

Opis predmeta

Glej: Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje II
Ucitelj

Helena Kuster