Besedotvorje nemškega jezika - seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 15
Oblika: seminar

Izvajalka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Glej: Slovensko-nemško medjezikovno posredovanje II
Ucitelj

Ada Gruntar Jermol