Idiomatika in stilistika francoskega jezika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje 2
Ucitelj

Mojca Schlamberger Brezar