Idiomatika in stilistika francoskega jezika - seminar

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

lekt. dr. Nadja Dobnik

Opis predmeta

Glej: Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje 2
Ucitelj

Nadja Dobnik