Uvod v medjezikovno posredovanje

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 15
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Glej: Uvod v študij medjezikovnega posredovanja
Ucitelj

Tanja Žigon