Idiomatika in stilistika italijanskega jezika

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalec

doc. dr. Sandro Paolucci

Opis predmeta

Glej: Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje 2
Ucitelj

Sandro Paolucci