Medjezikovno posredovanje iz italijanščine v slovenščino

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: vaje

Izvajalec

doc. dr. Robert Grošelj

Opis predmeta

Glej: Slovensko-italijansko medjezikovno posredovanje 2
Ucitelj

Robert Grošelj