Tolmačenje za prevajalce

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 15
Oblika: seminar

Izvajalka

lekt. dr. Amalija Maček

Opis predmeta

Glej: Osnovne prevajalske kompetence
Ucitelj

Amalija Maček