Mednarodne organizacije

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 15
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Glej: Osnovne prevajalske kompetence
Ucitelj

Tanja Žigon