Angleška slovnica III

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Izvajalka

doc. dr. Silvana Orel Kos

Opis predmeta

Glej: Angleški jezik 3

Ucitelj

Silvana Orel Kos