Tvorjenje besedil v angleškem jeziku II

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: vaje

Izvajalka

doc. dr. Nataša Hirci

Opis predmeta

Glej: Angleški jezik V

Ucitelj

Nataša Hirci