Literature angleških govornih področij

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Izvajalka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Opis predmeta

Glej: Družbe, kulture in literature angleških govornih področij
Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn