Predmetnik po semestrih

KU – kontaktna ura, KT – kreditna točka, PR – predavanja, SE – seminar, VA – vaje

1. semester

Steber programa

Vsebina

Oblika izvajanja

KT

KU

Obvezni

Modul A

Slovenski jezik: Besediloslovje in analiza diskurza

Angleški jezik: Analiza besedil

Francoski jezik: Analiza besedil

PR

PR+SE

SE
SE

12

3+3

 

3

3

8

4

 

2

2

Obvezni

Modul A

Teorija prevajanja

 

PR

3

3

2

2

Izbirni stroke

(študentje in študentke sestavijo učno enoto z izborom 3 vsebin predavanj)

Modul B

Specialna področja prevajanja:

-        Terminologija

-        Leksikologija

-        Semantika

-        Prevajanje umetnostnih besedil

-        Prevajanje neumetnostnih besedil

-        Podnaslavljanje

 

 

PR

PR

PR

PR

PR

PR

9

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

6

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Izbirni stroke

(študentje in študentke izberejo pri vsaki od dveh učnih enot po 1 seminar, enega angleškega in enega francoskega)

Modul B

Prevajalski seminar I: angleški jezik

-        Podnaslavljanje I: dokumentarne oddaje

-        Prevajanje humanističnih besedil I – angl.

-        Prevajanje literarnih besedil I – angl.

-        Prevajanje tehniških besedil

Prevajalski seminar I: francoski jezik

-        Prevajanje humanističnih in literarnih besedil

SE

 

SE

SE

SE

SE

 

SE

3+3

 

(3)

(3)

(3)

(3)

 

(3)

4+4

 

(4)

(4)

(4)

(4)

 

(4)

Skupaj

 

30

24

 

2. semester

Steber programa

Vsebina

Oblika izvajanja

KT

KU

Obvezni

Modul A

-        Angleški jezik: Tvorjenje besedil

-        Francoski jezik: Tvorjenje besedil

 

SE

SE

6

3

3

4

2

2

Izbirni stroke

(študentje in študentke izberejo pri vsaki od dveh učnih enot po 2 seminarja, dva angleška in dva francoska)

Modul B

Prevajalski seminar II: angleški jezik

-        Prevajanje v angleščino: splošna besedila

-        Podnaslavljanje I: igrane oddaje

-        Prevajanje promocijskih besedil v angleščino

-        Prevajanje v angleščino: kulturno specifična besedila

-        Prevajanje pravnih besedil I – angl.

-        Prevajanje političnih besedil I – angl.

Prevajalski seminar II: francoski jezik

-        Prevajanje v francoščino: splošna besedila

-        Prevajanje poslovne korespondence in pogodb

 

 

SE

SE

SE

SE

 

SE

SE

 

SE

SE

 

6+6

 

(3)

(3)

(3)

(3)

 

(3)

(3)

 

(3)

(3)

8+8

 

(4)

(4)

(4)

(4)

 

(4)

(4)

 

(4)

(4)

Obvezni

Prevajalska praksa

Dvotedenska praksa, poročilo in skupinska evalvacija

 

6

 

1

Zunanji izbirni

Študentje izbirajo med ponujenimi predmeti na Univerzi v Ljubljani oz. na univerzah, s katerimi ima FF UL sklenjene Erasmus pogodbe.

PR/SE

6

/

Skupaj

 

30

21

3. semester 3 (semester v Parizu)

Steber programa

Vsebina

Oblika izvajanja

KT

KU

Izbirni stroke

(študentje in študentke izberejo 6 KT iz predvidene ponudbe in tako oblikujejo eno učno enoto)

Modul B

Splošno in uporabno prevodoslovje

-        Računalniško podprto prevajanje (ISIT)

-        Prevajalska orodja (INALCO)

-        Pravni in praktični vidiki prevajanja (INALCO)

-        Načini prenašanja kulture s prevajanjem od antike do danes (INALCO)

-        Literarna teorija, semiotika in prevajanje (INALCO)

-        Splošno prevodoslovje z zgodovino prevajanja (ISIT)

-        Splošno prevodoslovje (ISIT)

 

 

SE

SE

SE

PR

 

PR

 

PR

 

PR

6

 

(1)

(3)

(3)

(3)

 

(3)

 

(1)

 

(2)

4-6

 

(2)

(2)

(2)

(2)

 

(2)

 

(2)

 

(2)

Izbirni stroke

(študentje in študentke izberejo pri vsaki od dveh učnih enot (slovenščina-francoščina in francoščina-angleščina) po 2 seminarja

Modul B

Prevajalski seminar: slovenščina-francoščina

-        Prevajanje strokovnih besedil med slovenščino in francoščino (INALCO)

-         Prevajanje splošnih besedil med francoščino in slovenščino (INALCO)

Prevajalski seminar: francoščina-angleščina

-        Prevajanje v angleščino: splošna besedila (ISIT)

-        Prevajanje v angleščino: strokovna besedila (ISIT)

-        Lokalizacija (ISIT)

 

 

SE

 

SE

 

 

SE

 

SE

 

SE

6+6

 

(3)

 

(3)

 

 

(3)

 

(2)

 

(3)

7-8

 

(2)

 

(2)

 

 

(2)

 

(2)

 

(1)

Izbirni stroke

(študentje in študentke izberejo 6 KT iz ponudbe, in sicer iz vsakega segmenta najmaj 1 vsebino, in tako oblikujejo eno učno enoto)

Modul B

Specializirani diskurz

Segment 1

-        Pisno in ustno izražanje v francoščini (INALCO)

-        Pisno in slušno razumevanje (INALCO)

Segment 2

-        Tvorjenje besedil v strokovnem jeziku v angleščini in francoščini (ISIT)

-        Tehnike govora v profesionalnem okolju v angleščini (ISIT)

Segment 3

-        Ekonomsko in finančno poslovanje (ISIT)

-        Medkulturno znanstveno in tehnično sporazumevanje (ISIT)

-        Človeški viri (ISIT)

-        Pravo in mednarodni odnosi (ISIT)

-        Gospodarstvo, družbe in institucije vzhodne Evrope (INALCO)

 

 

 

VA

 

VA

 

VA

 

VA

 

 

PR

PR

 

PR

PR

PR

6

 

 

(2)

 

(2)

 

(3)

 

(1)

 

 

(2)

(2)

 

(1)

(1)

(2)

5-6.5

 

 

(2)

 

(2)

 

(2)

 

(2)

 

 

(1.5)

(1)

 

(1)

(1)

(2.5)

Zunanji izbirni

Študentje in študentke izberejo s seznama Univerz INALCO in ISIT v Parizu.

PR/SE

6

/

Skupaj

 

 

30

16-20.5

 


 

Semester 4

Steber programa

Vsebina

Oblika izvajanja

KT

KU

Izbirni stroke

(študentje oz. študentke izberejo 1 angleški seminar in 1 francoski seminar)

 

 

 

 

Modul B

Prevajalski seminar III: angleški jezik

-        Podnaslavljanje II

-        Prevajanje političnih besedil II – angl.

-        Lokalizacija

Prevajalski seminar III: francoski jezik

-        Dvojezična slovensko-francoska terminografija

-        Prevajanje poslovnih in političnih besedil v francoščino

 

 

SE
SE
SE

SE

SE

3+3

 

(3)

(3)

(3)

 

(3)

 

(3)

4+4

 

(4)

(4)

(4)

 

(4)

 

(4)

Magistrski izpit

Prevod iz in v angleški ter iz in v francoski jezik z zagovorom

 

2

/

Magistrsko delo

 

 

20

/

Zagovor magistrskega dela

 

 

2

/

Skupaj

30

8