Predmetnik po semestrih

KU – kontaktna ura, KT – kreditna točka, P – predavanja, S – seminar, V – vaje

 

1. semester


Steber programa

Predmet

Oblika izvajanja

KT

KU

Obvezni

Modul teorija in jezikovna zmožnost:

Teorija prevajanja in tolmačenja I

-       Teorija tolmačenja in Tehnike pomnjenja in zapisovanja

-       Teorija prevajanja

 

 

PR + SE

 

PR

6

 

3

 

3

5

 

3

 

2

Izbirni stroke (študentje izberejo 2 predmeta)

Modul prevajanje/tolmačenje:

Specialna področja prevajanja:

-          Terminologija

-          Leksikologija

-          Semantika

-          Prevajanje umetnostnih besedil

-          Prevajanje neumetnostnih besedil

-          Podnaslavljanje

PR

 

PR
PR
PR

PR
PR
PR

6

 

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

4

 

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

Obvezni

Modul teorija in jezikovna zmožnost:

-       Slovenski jezik: Besediloslovje in analiza diskurza

 

PR+ SE

 

6

6

4

4

Izbirni stroke (študentje zberejo 6 KT glede na jezikovno kombinacijo)

Modul prevajanje/tolmačenje:

Analiza besedil I:

-       Angleški jezik: Analiza besedil

-       Francoski jezik: Analiza besedil

-       Nemški jezik: Analiza besedil

 

 

SE

SE

SE

6

 

(3)

(3)

(3)

4

 

(2)

(2)

(2)

Izbirni stroke (študentje zberejo 6 KT, tj. 1 nemški seminar in 1 angleški ali 1 francoski seminar glede na jezikovno kombinacijo)

Modul prevajanje/tolmačenje:

Prevajalski seminar, ANGLEŠČINA:

-          Podnaslavljanje I: Dokumentarne oddaje

-          Prevajanje humanističnih besedil - angleščina

-          Prevajanje literarnih besedil I - angleščina

-          Prevajanje tehniških besedil

Prevajalski seminar, NEMŠČINA:

-          Prevajanje v slovenščino: Splošna besedila I

-          Prevajanje humanističnih besedil - nemščina

Prevajalski seminar, FRANCOŠČINA

-          Prevajanje humanističnih in literarnih besedil

 

 

SE

SE

SE

SE

 

 

 

SE

 

SE

 

 

SE

6

 

(3)

(3)

(3)

(3)

 

 

 

(3)

 

(3)

 

 

(3)

8

 

(4)

(4)

(4)

(4)

 

 

 

(4)

 

(4)

 

 

(4)

SKUPAJ

 

30

25

 

2. semester (semester, ko so študenti iz Ljubljane v Gradcu)


Steber programa

Predmet

Oblika izvajanja

KT

KU

Obvezni

Modul teorija in jezikovna zmožnost:

Teorija prevajanja in tolmačenja II:

-       Profesionalni vidiki prevajanja in tolmačenja

-       Teorija tolmačenja

 

SE

 

SE

6

2

 

4

3

1

 

2

Izbirni stroke

(študentje izberejo 6 KT glede na jezikovno kombinacijo)

Modul prevajanje/tolmačenje:

Analiza besedil in tehnike tolmačenja II

-       Analiza besedil in tehnike tolmačenja II, jezik B

-       Analiza besedil in tehnike tolmačenja II, jezik C1

-       Analiza besedil in tehnike tolmačenja II, jezik C2

 

 

V

 

V

 

V

 

6

 

(3)

 

(3)

 

(3)

4

 

(2)

 

(2)

 

(2)

Izbirni stroke

(študentje izberejo 12 KT)

Modul prevajanje/tolmačenje:

Tolmačenje za družbo I

-          Tolmačenje za družbo (jezik B)

-          Tolmačenje za družbo (jezik C1 ali C2)

 

Konsekutivno tolmačenje I

-          Konsekutivno tolmačenje (jezik B)

-          Konsekutivno tolmačenje (jezik C1 ali C2)

 

Simultano tolmačenje I

-          Simultano tolmačenje (jezik B)

-          Simultano tolmačenje (jezik C1 ali C2)

 

 

V

V

 

 

V

V

 

 

 

V

V

12

 

(4)

(4)

 

 

(4)

(4)

 

 

 

(4)

(4)

6

 

(2)

(2)

 

 

(2)

(2)

 

 

 

(2)

(2)

Zunanji izbirni

SE/PR

6

SKUPAJ

 

 

30

13


3. semester (semester, ko so študenti iz Gradca v Ljubljani)


Steber programa

Predmet

Oblika izvajanja

KT

KU

Izbirni stroke

Smer A-B-C

 

 

Smer A-C1-C2

 

Modul prevajanje/tolmačenje:

Tolmačenje II, jezik B:

-          Kons. tolmačenje (Jezik B, B>A)

-          Kons. tolmačenje (Jezik B, A>B)

-          Simult. Tolm. (Jezik  B; B>A in A>B)

Tolmačenje II, jezik C:

-          Kons. tolmačenje (Jezik C; C>A)

-          Simult. tolmačenje (Jezik C; C>A)

Informacijske tehnologije za tolmače

-          Informacijske tehnologije za tolmače

 

Tolmačenje II, jezik C1:

-          Kons. tolmačenje (Jezik C1; C1>A)

-          Simult. tolmačenje (Jezik C1; C1>A)

Tolmačenje II, jezik C2:

-          Kons. tolmačenje (Jezik C2; C2>A)

-          Simult. tolmačenje (Jezik C2; C2>A)

Informacijske tehnologije za tolmače

-          Informacijske tehnologije za tolmače

Jezikovna kompetenca

-          Jezikovna kompetenca: Jezik C1 ali C2

 

 

V

V

V

 

V

V

 

SE

 

 

V

V

 

V

V

 

SE

 

SE

18

 

(3)

(3)

(3)

 

(3)

(3)

 

(3)

 

 

(3)

(3)

 

(3)

(3)

 

(3)

 

(3)

13

 

(2)

(2)

(4)

 

(2)

(2)

 

(1)

 

 

(2)

(2)

 

(2)

(2)

 

(1)

 

(4)

Praksa

Tolmaška praksa

-          Simulacija konferenc in obiski profesionalnih tolmačev v razredu

-          Komunikacijske spretnosti in tehnika govora

 

/

 

V

6

3

 

3

3

1

 

2

Zunanji izbirni

Študentje izbirajo med ponujenimi predmeti kjerkoli na Univerzi v Ljubljani oz. na univerzah, s katerimi ima FF UL sklenjene Socrates/Erasmus pogodbe.

PR/SE

6

/

SKUPAJ

 

 

30

18/20

*Jezik A na Univerzi v Ljubljani je vedno slovenščina; jeziki B, C, C1 in C2 pa so lahko angleščina, nemščina ali francoščina.

4. semester


Steber programa

Predmet

Oblika izvajanja

KT

KU

Izbirni stroke

Smer A-B-C

 

 

 

 

 

Smer A-C1-C2

 

Modul prevajanje/tolmačenje:

Tolmačenje III

-          Simultano in konsekutivno tolmačenje (Jezik B, B>A and A>B)

-          Simultano in konsekutivno tolmačenje (Jezik C; C>A)

 

Tolmačenje III

-          Simultano in konsekutivno tolmačenje (Jezik C1; C1>A)

-          Simultano in konsekutivno tolmačenje (Jezik C2; C2>A)

 

 

V

V

 

 

V

 

V

6

 

(3)

 

(3)

 

 

 

(3)

 

(3)

 

8

 

(4)

 

(4)

 

 

 

(4)

 

(4)

Magistrski izpit*

 

2

Magistrsko delo

 

 

20

/

Zagovor magistrskega dela

 

 

2

/

SKUPAJ

30

8