Prijavni postopek

Prijave na poletno šolo Stridon 2016 so zaključene.

Prijavni postopek in šolnino podrobneje opredeli organizator vsako leto znova. 

Stroški in štipendije 2016

Celotni stroški udeležbe 2016 znašajo 1160 € in pokrivajo naslednje postavke:

a) prvi del kotizacije (200 €)
b) drugi del kotizacije (550 €)
c) stroške nastanitve za 13 dni (od nedelje do sobote) v Morski biološki postaji, en topel obrok dnevno ob delavnikih, dostop do predpisane literature in ostale stroške (410 €)

Stroški udeležbe ne krijejo potnih stroškov. Prvega dela kotizacije (200 €) se v primeru neudeležbe ali odpovedi udeležbe ne vrača.

Organizatorji bodo podelili omejeno število delnih štipendij tistim udeležencem, ki bodo predstavili odlične raziskovalne teme v skladu z usmeritvijo šole in izkazali potrebo po finančni podpori. Študente in študentke, ki bi želeli zaprositi za štipendijo, prosimo, da prošnjo za štipendijo priložijo k svoji prijavi.