PROGRAM

  • Strojno prevajanje
  • Popravljanje strojnih prevodov
  • Vodenje projektov, ki vključujejo strojne prevode
  • Evaluacija strojnih prevodov

Strojno prevajanje

Predavanja na temo strojnega prevajanja bodo vključevala pregled pristopov k strojnemu prevajanju s poudarkom na statističnem strojnem prevajanju, na katerem temelji večina trenutno delujočih sistemov. Predstavljeni bodo tudi drugi pristopi, od tistih, temelječih na pravilih, do najsodobnejših modelov nevronskih mrež. Udeleženci se bodo naučili priprave jezikovnih virov za izdelavo strojnih prevajalnikov in zgradili lasten specializiran strojni prevajalnik v več jezikovnih kombinacijah.

Popravljanje strojnih prevodov

V okviru sekcije o popravljanju strojnih prevodov bodo predstavljene najpogosteje uporabljane smernice za delno in polno popravljanje strojnih prevodov, med drugim TAUS, Microsoftove smernice in druge. V praksi bomo vadili različne pristope k popravljanju strojnih prevodov, pri čemer se bomo osredotočili na vprašanje, kako povečati učinkovitost, ne da bi pri tem trpela kakovost končnih besedil.

Vodenje projektov, ki vključujejo strojne prevode

Projekti, ki vključujejo delo s strojnimi prevajalniki, se od običajnih prevajalskih projektov razlikujejo po delotoku, ceni, upravljanju s človeškimi viri in tehničnih značilnostih. Predstavljeni in kritično ocenjeni bodo različni pristopi k integraciji strojnih prevajalnikov v profesionalna prevajalska okolja.

Evaluacija strojnih prevodov

Udeleženci bodo spoznali osnove samodejne in ročne evaluacije strojnih prevodov. Predstavljene bodo standardne samodejne metrike, kot so BLEU, METEOR, TER ipd., ter odprtokodno programje za njihovo implementacijo. Na drugi strani bomo preučili tudi najsodobnejše smernice za ročno evaluacijo (ARPA, TAUS Dynamic Quality Framework). Udeleženci bodo lahko naštete metrike uporabili za evaluacijo lastnih strojnih prevajalnikov.

 

Podjetju Memsource se zahvaljujemo za dostop do platforme Memsource Academic Edition.

Podjetju Crowdin se zahvaljujemo za podelitev akademske licence za njihovo lokalizacijsko programsko opremo.