Razpisi

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je objavil razpis za dodelitev štipendij za študijske obiske v letih 2010 in 2011.
Gre za štipendiranje kratkoročne mednarodne mobilnosti v tujini dijakov in študentov, ki so slovenski državljani, in sicer:
- za namen izobraževanja;
- za namen praktičnega usposabljanja v neprofitnih organizacijah.
Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov, ki se bodo izvedli med 1. 9. 2010 in 31. 12. 2011.

Štipendija se dodeli v višini 70,00 EUR za vsak dopolnjeni teden obiska oziroma za teden, v katerem upravičenec vsaj 5 dni izvaja obveznosti tega obiska, vendar v najvišji skupni višini 1.750,00 EUR za obisk, ki traja 25 tednov ali dlje. V primeru, da je štipendist delno opravičen plačila stroškov, povezanih s študijskim obiskom, se štipendija dodeli v višini 50,00 EUR tedensko.

Štipendisti, ki odhajajo na študijski obisk izven držav članic EU, Turčije, Liechtensteina, Norveške, Švice in držav Zahodnega Balkana, so upravičeni tudi to enkratnega dodatka za potne stroške v višini 500,00 EUR, razen če teh stroškov nimajo delno ali v celoti kritih.

Če se bodo študenti z vprašanji obrnili na vas, jim prosim svetujte, naj si najprej natančno preberejo pogoje – štipendije npr. ni mogoče dobiti poleg finančne pomoči Erasmus, ob prejemanju katere od štipendij ali financiranju iz katerega koli drugega vira v Republiki Sloveniji oz. v tujini. Obrazec Potrdilo matične ustanove lahko v potrditev prinesejo v Mednarodno pisarno FF, opisani dokument pod številko 4.6. v razpisu pa predstavlja študijski sporazum FF.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/stipendije-za-studijske-obiske-slovenskih-dijakov-in-studentov-v-tujini-v-letu-2010-in-2011-100/