Slovenščina - Angleščina - Francoščina

2. letnik - prvi semester

KT KU PREDMET
660Angleško-slovenske medkulturne študije
030Angleško-slovenske medkulturne študije
030Angleško-slovenske medkulturne študije - seminar
660Kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza
030Kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza
030Kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza - seminar
345Slovensko strokovno besedilo
030Strokovno besedilo
015Metodološka priprava na magistrsko delo
330Teorija prevajanja
330Poklicni vidiki prevajanja
360MODUL: Prevajalski seminar III: prevajanje iz slovenščine v angleščino (med ponujenimi vsebinami modula izbira 1 seminarja)
360Prevajanje poslovnih in političnih besedil
360Znanstveno prevajanje
360Tehnično prevajanje
6120MODUL: Prevajalski seminar III med francoskim in slovenskim jezikom
360Prevajanje poslovnih in političnih besedil II
360Prevajanje v francoščino: kulturnospecifična besedila II

Pri predmetu Modul - prevajalski seminar 2 glej opombe pod razpredelnico.

2. letnik - drugi semester

KT KU PREDMET
330Opisno prevodoslovje
00
150Magistrska naloga z zagovorom
6120MODUL: Prevajalski seminar IV: prevajanje iz slovenščine v angleščino (med ponujenimi vsebinami modula izbira 2 seminarja)
360Podnaslavljanje II
360Prevajanje humanističnih in literarnih besedil II
360Prevajanje poslovne korespondence in pogodb
360Prevajanje političnih in strokovnih besedil II
360Lokalizacija
360Dvojezična leksikologija in leksikografija
360MODUL: Prevajalski seminar IV: med francoskim in slovenskim jezikom
360Dvojezična terminografija

Opombe:

Modul - prevajalski seminar 2 (angleščina in nemščina):

Študent izbere en seminar iz prevajanja v tuji jezik in dva seminarja iz prevajanja v slovenski jezik.