Smer A-C1-C2

  1. Prvi semester

  2. Drugi semester

    ZAKLJUČNI MAGISTRSKI IZPIT:

    Ker so na izpitu prisotni tudi eksaminatorji iz tujine (predstavniki tolmaških služb evropskih inštitucij: npr. Evropske komisije in Evropskega parlamenta), magistrski izpit iz tolmačenja v skladu s 140. členom Statuta Univerze v Ljubljani poteka samo dvakrat letno, in sicer praviloma v juniju in septembru. Zaradi velikih stroškov organizacija izpita, študent lahko izpit opravlja zastonj le dvakrat, nadaljnja opravljanja se zaračunajo po ceniku FF UL.