Smer A-B-C

Prvi semester

Drugi semester

ZAKLJUČNI MAGISTRSKI IZPIT:

Ker so na izpitu prisotni tudi eksaminatorji iz tujine (predstavniki tolmaških služb evropskih inštitucij: npr. Evropske komisije in Evropskega parlamenta), magistrski izpit iz tolmačenja v skladu s 140. členom Statuta Univerze v Ljubljani poteka samo dvakrat letno, in sicer praviloma v juniju in septembru. Zaradi velikih stroškov organizacija izpita, študent lahko izpit opravlja zastonj le dvakrat, nadaljnja opravljanja se zaračunajo po ceniku FF UL.