Prevajanje (MA)

Po vzoru sorodnih visokošolskih programov v Evropi, kjer se dodiplomski programi iz medkulturnega oz. medjezikovnega posredovanja nadgrajujejo z magistrskimi programi iz prevajanja in tolmačenja, se tudi naš prvostopenjski dodiplomski program Medjezikovno posredovanje dopolnjuje z magistrskima programoma Prevajanje in Tolmačenje.

Magistrski študij prevajanja traja dve leti in podaja specializirana prevodoslovna, strokovna, jezikovna in tehnološka znanja za poklic prevajalke oz. prevajalca. Magistrice oz. magistri pridobijo visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne in družboslovne znanosti, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; usvojijo pa tudi sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in privatnih ustanov državnega in mednarodnega značaja.

Magistranti prevajanja so sposobni profesionalno delovati na področjih strokovnega in literarnega prevajanja, podnaslavljanja, lokalizacije in računalniško podprtega prevajanja ter večjezične leksikografije in terminologije.

Več