Tečaj - Prevajalska orodja

Za sodobno prevajalsko delo ne zadošča več osnovno poznavanje računalnika in pisarniških paketov, ampak morajo prevajalci dobro poznati tudi specializirana prevajalska namizja, kot je denimo najbolj razširjeni prevajalski paket SDL Trados. Poleg tega se morajo prevajalci dobro znajti s terminološkimi podatkovnimi viri ter eno- in večjezičnimi korpusi na spletu.

Tečaj je namenjen vsem študentom in diplomantom I. stopnje, ki se nameravajo vpisati na magistrski študij Prevajanja ali Tolmačenja, poleg tega pa tudi poklicnim prevajalcem in diplomantom jezikovnih smeri, ki bi želeli spoznati področje prevajalskih tehnologij in pridobiti osnove paketa SDL Trados.

Tečaj bo na jedrnat način zajemal naslednje teme:

  • kaj so prevajalska orodja,
  • pregled spletnih virov za prevajalce,
  • SDL Trados: ustvarjanje pomnilnikov prevodov in delo z njimi,
  • SDL Trados: ustvarjanje terminoloških baz s programom MultiTerm,
  • SDL Trados: prevajanje drugih datotečnih formatov s programom TagEditor.
Termin: 25. in 26. marec 2011 (petek od 15.00 do 19.00 in sobota od 9.00 do 13.00 ure)
Tečaj poteka v računalniški učilnici (018) in zajema praktično delo z licenčno programsko opremo SDL Trados.
Tečaj izvaja doc. dr. Špela Vintar, ki na Oddelku za prevajalstvo že od leta 1998 poučuje prevajalske tehnologije in lokalizacijo.
Cena tečaja: 300 EUR, ob koncu tečaja prejmejo udeleženci potrdilo o udeležbi na tečaju
Rok za prijave: 7. marec 2011

Kontaktna oseba: Mojca Golob, tajništvo Oddelka za prevajalstvo, mojca.golob@ff.uni-lj.si ali (01) 241 1500.

Za prijavo na tečaj kliknite tukaj. Izpolnjene prijavnice pošljite na naslov: Filozofska fakulteta, Služba za tržne programe- Nives Kolarič, Aškerčeva 2, Ljubljana

V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do neizvedbe tečaja.