Skupni program

Na skupnem programu Tolmačenje morata biti dva izbrana jezika slovenščina in nemščina. Študent oz. študentka izbere ob slovenščini in nemščini še en tuji jezik, in sicer angleščino ali francoščino. Na univerzi v Ljubljani je jezik A vedno slovenščina. Vsako leto ne bosta ponujeni obe jezikovni kombinaciji.

Študijski smeri:

 • Jezik A-B-C
 • Jezik A-C1-C2

Jezik A – obvladovanje jezika, primerljivo z rojenim govorcem jezika;

Jezik B – aktivna raba jezika;

Jezik C (C1, C2) – pasivna raba jezika.

Pri tujem jeziku B gre za tolmačenje iz tujega jezika v slovenski jezik in obratno, pri jeziku C pa le za tolmačenje iz tujega jezika v slovenski jezik.

Drugostopenjski magistrski študijski program Tolmačenje (smer slovenščina- nemščina-angleščina/francoščina) sta izoblikovala Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitut za teoretično in uporabno prevodoslovje Univerze v Gradcu. Obe inštituciji sta članici mednarodne organizacije visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje CIUTI in evropskega konzorcija EMCI, kar izkazuje visoko kvaliteto poučevanja ne samo v evropskem, temveč tudi v svetovnem merilu. Skupni program je nadgradnja že obstoječih bolonjskih magistrskih programov in ponuja študentom in študentkam najodličnejše na obeh ustanovah. Novost skupnega programa je, da morajo študentje in študentke vsaj en semester študirati na partnerski univerzi in tam opraviti obveznosti v obsegu 30 ECTS. Študentje in študentke tako ne pridejo le v neposreden stik z jezikom in kulturo dveh jezikov, katerima se posvečajo, temveč jim je ponujena tudi možnost, da izbirajo med pestro ponudbo prevajalskih in tolmaških seminarjev na obeh inštitucijah.

Število kreditnih točk: 120 ECTS kreditnih točk (KT)
Trajanje programa: 2 leti (4 semestre)
Bivanje v tujini: vsaj 1 semester = 30 KT na partnerski univerzi
Jezik poučevanja: slovenščina/nemščina/angleščina ali francoščina
Začetek izvajanja programa: študijsko leto 2010/11

 

PREDNOSTI PROGRAMA

 • bivanje in študij v tujini brez “izgube” semestra doma
 • avtomatično priznanje vseh opravljenih obveznosti na partnerski univerzi v tujini
 • tesnejši stik s kulturo in jezikom, kar je nujno za uspešno tolmaško delo
 • ponudba najatraktivnejših in najkvalitetnejših predmetov obeh univerz
 • zagotavljanje visoke kvalitete s skupnimi vpisnimi pogoji in zaključnimi zagovori magistrskih nalog
 • dosežen naziv je priznan v Sloveniji in Avstriji
 • večja zaposljivost in konkurenčnost diplomantov

Vse študente in študentke, ki bi se radi vpisali na skupni Drugostopenjski magistrski študijski program Prevajanje z Univerzo v Gradcu, prosimo, da se oglasijo pri oddelčni koordinatorici doc. dr. Tanji Žigon in ji najkasneje do 30. 6. oddajo:

 1. a) kratek življenjepis v nemščini (tabelarni)
 2. b) motivacijsko pismo v nemščini, v katerem na kratko obrazložite (približ. 1 stran), zakaj želite študirati na skupnem programu

 

Več