Tutorji učitelji na OP

  • Koordinator tutorjev učiteljev: asist. dr. Nataša Hirci
  • Tutor učitelj za 1. letnik: asist. dr. Nataša Hirci
  • Tutor učitelj za 2. letnik: lekt. Nina Grahek Križnar
  • Tutor učitelj za 3. letnik: asist. dr. Damjan Popič
  • Tutor učitelj za II. stopnjo (prevajanje): lekt. mag. Urša Vogrinc Javoršek
  • Tutor učitelj za II. stopnjo (tolmačenje): lekt. mag. Amalija Maček
  • Tutor učitelj za III. stopnjo: red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn
  • Tutor učitelj za študente s posebnimi potrebami: red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol
  • Tutor učitelj za tuje študente ter mednarodna vprašanja: doc. dr. Donald Reindl, doc. dr. Silvana Orel Kos