asist. Urban Šrimpf

Podatki

Kabinet: 335
Telefon: 01 241 1143
E-mail: urban.srimpf@ff.uni-lj.si

Govorilne ure:

Za termin govorilnih ur v zimskem semestru se javite prosim na zgoraj navedeno e-pošto.

Kabinet 335, 3. nadstropje levo do konca na desni.

      asist. Urban Šrimpf