Vodstvo oddelka

Predstojnik oddelka

izr. prof. dr. David Limon

Namestnica predstojnika oddelka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Tutorji učitelji

  • Koordinator tutorjev učiteljev: doc. dr. Tanja Žigon
  • Tutor učitelj za 1. stopnjo 1. letnik: asist. dr. Marija Zlatnar Moe
  • Tutor učitelj za 1. stopnjo 3. letnik: doc. dr. Helena Kuster
  • Tutor učitelj za II. stopnjo (prevajanje): izr. prof. dr. Špela Vintar
  • Tutor učitelj za II. stopnjo (tolmačenje): lekt. mag. Amalija Maček
  • Tutor učitelj za III. stopnjo: red. prof. dr. Nike K. Pokorn
  • Tutor učitelj za študente s posebnimi potrebami: red. prof. dr. Nike K. Pokorn
  • Tutor učitelj za tuje študente ter mednarodna vprašanja: doc. dr. Silvana Orel Kos
  • Tutor učitelj za izredne študente: doc. dr. Tanja Žigon