Zaključek študija

 • zbranih 120 KT:
  • opravljene vse obveznosti, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti
  • magistrsko delo z zagovorom (22 KT)
  • magistrski izpit (2 KT):
   • za kombinacijo A-B-C preizkus iz
    • konsekutivnega tolmačenja A>B
    • konsekutivnega tolmačenja B>A
    • konsekutivnega tolmačenja C>A
    • simultanega tolmačenja A>B
    • simultanega tolmačenja B>A
    • simultanega tolmačenja C>A
   • za kombinacijo A-C-C preizkus iz
    • konsekutivnega tolmačenja C1>A
    • konsekutivnega tolmačenja C2>A
    • simultanega tolmačenja C1>A
    • simultanega tolmačenja C2>A

Jezik magistrskega dela na skupnih programih Oddelka za prevajalstvo FF UL

V skladu z 12. členom Pravilnika o magistrskem delu in zaključku študija na programih druge stopnje FF UL se magistrsko delo na skupnem magistrskem programu Tolmačenje (smer slovenščina-nemščina- angleščina/francoščina) piše v nemškem jeziku.

Magistrsko delo na skupnih programih mora vsebovati daljši povzetek v slovenskem jeziku, in sicer v obsegu od 5 do 7 strani (tj. od 7500 do 10 500 znakov).