Zaposljivost magistrantov in dilomantov

Vsi podatki o zaposljivosti na nacionalni ravni so na voljo na spletni strani Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije: http://apl.ess.gov.si/eSvetovanje/TrgDela/Statistika/Default.aspx?t=0.

Rezultate ankete, izvedene v letu 2013, si lahko ogledate v nadaljevanju strani. Ker naziv magister prevajanja podeljuje več izobraževalnih ustanov v Sloveniji, na Oddelku za prevajalstvo zaposljivost svojih alumnov spremljamo z letnimi anketami in na podlagi teh anket vodimo natančno evidenco.

Po šestih mesecih se zaposli petina naših magistrantov, petina pa se jih poda na pot samostojnega podjetništva. Po dvanajstih mesecih je zaposljivost 37-odstotna, medtem ko znaša delež samozaposlenih 16 odstotkov. Od vseh zaposlenih alumnov jih kar 84 odstotkov opravlja dela, ki so tako ali drugače povezana s prevajanjem, glede na sektorsko razdelitev pa jih je 61 odstotkov zaposlenih v zasebnem sektorju, 22 odstotkov v javnem sektorju, ostali pa so bodisi na delu v tujini bodisi opravljajo dela prek drugih pogodbenih razmerij.

Rezultati rednih anket Oddelka za prevajalstvo iz leta 2012, v katerih diplomante sprašujemo, kje so našli zaposlitev, so predstavljeni v spodnjem razrezu.