Zgodovina oddelka za prevajalstvo

- 1997-1999 izr. prof. dr. Irena Kovačič (predstojnica), mag. Ada Gruntar Jermol (namestnica)

 • 1997 – organizacija mednarodne prevodoslovne konference Prevajanje v nematerne jezike – ta dogodek slavnostno oznani ustanovitev novega Oddelka za prevajanje in tolmačenje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • 1997 – Oddelek prične delo s prvim vpisom študentov na dodiplomski študij prevajalstva v prostorih nad Gostilno Pod lipo (Borštnikov trg 3) v neposredni bližini osrednje stavbe FF
 • 1999 – organizacija 32. letne konference Evropskega združenja jezikoslovcev Societas Linguistica Europea

- 1999-2002 Kasilda Bedenk (predstojnica), doc. dr. Nike Kocijančič Pokorn (namestnica)

 • 2000 – 5. seminar TELRI "How to extract meaning from corpora", skupaj z IJS
 • 2001 – Oddelku se ne dovoli razpisati prvega letnika dodiplomskega študija prevajalstva v štud. letu 2001/2002

- 2002-2008 izr. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn (predstojnica), izr. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar (namestnica, 2002-2006), izr. prof. dr. Vojko Gorjanc (namestnik, 2006-2008)

 • 2002 – Oddelek ponovno razpisuje študente v prvi letnik v štud. letu 2002/2003
 • 2002 – akreditirana sprecializacija Konferenčno tolmačenje
 • 2004 – sprejem v združenje CIUTI - 2004 – organizacija mednarodne konference Onkraj ekvivalence / Jenseits der Äquivalenz / Oltre l'equivalenza
 • 2005 – sprejem v konzorcij EMT
 • 2005 – akreditacija 4 bolonjskih programov (Medjezikovno posredovanje (BA), Prevajanje (MA), Tolmačenje (MA), Prevodoslovje (PhD))
 • 2006 – selitev Oddelka v nove prostore v pritličje osrednje stavbe FF na Aškerčevi 2
 • 2007 – organizacija mednarodne conference »Why Translation Studies Matters«, 5. kongres Evropske prevodoslovne zveze EST

- 2008-2010 izr. prof. dr. Vojko Gorjanc (predstojnik), izr. prof. dr. Špela Vintar (namestnica)

 • 2010 – pridobitev novih prostorov in nove opreme za pouk konferenčnega tolmačenja
 • 2010 – ustanovitev zbirke Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje pri ZIFF, prve prevodoslovje zbirke v Sloveniji

- 2010-2014 red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn (predstojnica), doc. dr. Tanja Žigon (namestnica)

 • 2010  – akreditacija skupnih magistrskih programov Prevajanje in Tolmačenje z Univerzo v Gradcu in skupnega magistrskega programa Prevajanje z INALCO-jem in ISIT-om (Francija)
 • 2010 - sprejem v mrežo EMT (do 2014)
 • 2012 – ustanovitev mednarodne prevodoslovne poletne šole za doktorske študente in učitelje prevajanja EMUNI v Piranu
 • 2013 – organizacija druge mednarodne prevodoslovne poletne šole za doktorske študente in učitelje prevajanja STRIDON v Piranu
 • 2013 – ustanovitev mednarodne poletne šole TransTech
 • 2013 – reakreditacija programov Medjezikovno posredovanje (BA), Prevajanje (MA), Tolmačenje (MA) za maksimalno število let do 2020
 • 2014 – ponovni sprejem v mrežo EMT (do 2019)
 • 2014 – dosežen dogovor, da lahko diplomanti prevajalskih smeri neposredno pridobijo licenco DZTPS